× Hem Tillbehör Spåra din order Vanliga frågor

Villkor & Betingelser

Användningsförhållandena är som följer

Tillgång till och användning av denna webbplats är underställd följande villkor och alla gällande lagar. Läs dessa villkor regelbundet, eftersom de är föremål för ändringar, ändringar eller uppdateringar när som helst och efter eget gottfinnande av HUNDBRICKOR.COM. Om du inte godkänner något villkor eller villkor, bör du inte använda den här webbplatsen.

Begränsningar av användningen

Inget tillstånd beviljas för användning av material, information, text eller grafik och / eller till att länka till andra webbplatser med denna webbplats eller att använda materialen på din webbplats på något sätt eller av någon anledning utan föregående specifikt godkännande från HUNDBRICKOR.COM.

HUNDBRICKOR.COM förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här.

Tredje parts webbplatser

HUNDBRICKOR.COM kan från tid till annan tillhandahålla länkar och pekar till webbplatser som underhålls av tredje part ("tredje parts webbplatser") och det kan från tid till annan tillhandahålla material från tredje part på denna webbplats. Dessa tredje parts webbplatser och material från tredje part tillhandahålls endast för din bekvämlighet. HUNDBRICKOR.COM driver inte eller kontrollerar på något sätt någon information, produkter eller tjänster som är tillgängliga på dessa tredje parts webbplatser och HUNDBRICKOR.COM ansvarar inte för innehållet. HUNDBRICKOR.COM lämnar inga uppgifter om innehållet på dessa webbplatser och det faktum att HUNDBRICKOR.COM har länkat till sådana webbplatser är INTE en godkännande, auktorisation, sponsring eller anslutning av HUNDBRICKOR.COM med avseende på sådana webbplatser, dess tjänster, de visade produkterna, dess ägare eller dess leverantörer. Du får tillgång till dessa webbplatser på egen risk.

varning

Det finns vissa risker vid användning av information, programvara eller produkter som finns på Internet. och HUNDBRICKOR.COM varnar dig för att säkerställa att du helt förstår dessa risker innan du hämtar, använder, litar på eller köper någonting via Internet.

Besökare på denna webbplats tar allt ansvar och risk för användningen av denna webbplats. Information som publiceras på denna webbplats tillhandahålls utan kostnad för bekvämligheten för besökare, endast för informationsändamål. INGENTING I DENNA WEBBPLATS FRAMHÄLLER EN REKOMMENDATION ELLER ENDORSEMENT AV NÅGOT PUNKT, PRODUKT ELLER MÄRKE.

OBSERVERA SÄRSKILDA SÄRSKILDA SÄRSKILDA TILLHANDAHÅLLS TILL INNEHÅLLET AV DETTA WEBBPLATSENS INNEHÅLL, HUNDBRICKOR.COM ÄR INTE GARANTIERAR ELLER FÖRETAGER ATT DETTA WEBBPLATSENS INNEHÅLL ÄR NÄRVARIGT, FULLSTÄNDIGT ELLER UPPSTÄLLT, ELLER GARANTIERAR DET ATT TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER DEN SERVER som gör det tillgänglig kommer att bli oförstörda, GRATIS OCH FRI AV DATOR VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA TEKNISKA UNAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL SOM HUNDBRICKOR.COM ANKAR INTE ANSVAR.

ALLA MATERIALNA SOM HÄR TILLHANDAHÅLLS, INKLUSIVE ALLA MATERIAL SOM AVGÄNGLAS PÅ TREDJE PARTNERS SÄTT, SKALL FÖRSÄLJAS PÅ EN "SOM DEN ÄR" OCH "SOM ÄR TILLGÄNGLIG" BASIS OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLÄND, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDD.

I VÄSTSTÄNDIGT OMSTÄNDIGT TILL GÄLLANDE RÄTTER, HUNDBRICKOR.COM DISKLARERAR ALLA GARANTIER, EXPRESS ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICERADE GARANTIER FÖR SALGBARHET, EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE, TITEL OCH INTREDNING.

Ansvarsbegränsning

HUNDBRICKOR.COM ansvarar inte för några infektioner, föroreningar, förseningar i drift eller överföring, linjalsvikt, fel, utelämnanden, avbrott eller fel som uppstår på grund av din användning av denna webbplats eller med avseende på materialet som tillhandahålls och / eller som finns på denna webbplats .

Under inga omständigheter ska HUNDBRICKOR.COM vara ansvarig för eventuella speciella, direkta, indirekta, oavsiktliga eller följdskador eller någon annan skada av något slag som härrör från vilken orsak som helst, inklusive men inte begränsat till förlust av användning, förlustavkastning eller förlust av data, oavsett om en åtgärd enligt kontraktsteorier, oaktsamhet, strikt ansvar eller på annat sätt som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med användningen eller oförmågan att använda informationen eller materialet på eller åtkomst till HUNDBRICKOR.COM Webbplats.

Trots ovanstående ska inte HUNDBRICKOR.COM S totala ansvar gentemot dig för alla anspråk, skador, förluster och orsaker till handling överstiger de belopp som betalats till HUNDBRICKOR.COM av dig i samband med den transaktion som du anspråk på att ge upphov till ditt krav.

Meddelanden och inlagor

Alla personuppgifter som postas eller skickas till HUNDBRICKOR.COM över internet, enligt anvisningar när du gör en beställning, loggar in eller registrerar, t.ex. namn, adress och kontaktinformation, förbli konfidentiell och privat. Vilken kommunikation som helst skickas till HUNDBRICKOR.COM om produkter och erfarenheter eller e-postmeddelanden kommer att behandlas som icke-konfidentiell och icke-proprietär och kommer alltid att vara den enda egenskapen för HUNDBRICKOR.COM. Genom att överföra eller publicera sådan kommunikation eller material till detta företag eller till den här sidan godkänner du att HUNDBRICKOR.COM eller dess dotterbolag kan använda din kommunikation eller material för något ändamål, inklusive men inte begränsat till reproduktion, distribution, överföring, publicering, sändning, annonsering eller publicering, och du håller med om att HUNDBRICKOR.COM eller dess licenstagare är inte ansvariga för dig för dess användning av sådan kommunikation eller material. HUNDBRICKOR.COM vara fri att använda eller tillåta användning av ideer, koncept, know-how eller tekniker som ingår i sådan kommunikation eller material för något ändamål, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter eller tjänster som innehåller sådan information i evighet.

Lägg inte in eller överför olagligt, hotande, förödmjukande, förolämpande, obscent, pornografiskt eller profetiskt material eller något material som kan utgöra eller uppmuntra beteenden som skulle anses vara ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot någon lag. Lägg inte upp upphovsrättsligt material som du inte är ägare eller licensinnehavare av.

Du bekräftar att du är ensam ansvarig för allt material eller kommunikation du skickar till denna webbplats, och du, inte HUNDBRICKOR.COM, har fullt ansvar för meddelandet, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt.

Jurisdiktion och svärförmåga

HUNDBRICKOR.COM använder denna webbplats från sitt kontor i Montelimar, FRANCE. HUNDBRICKOR.COM ger inga förklaringar om att materialen på den här webbplatsen är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser. De som väljer att komma åt denna webbplats från andra platser gör det på egen risk och ansvarar för att alla lokala lagar följs, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Detta avtal, och eventuell tvist som uppstår från och med denna webbplats, ska tolkas enligt Frankrikes lagar. Eventuella rättsliga åtgärder avseende detta avtal eller den här webbplatsen ska endast föras in i franska domstolarna och genom att använda denna webbplats samtycker du till personliga jurisdiktion inom dessa domstolar.

Förfrågningar

Om du har några frågor angående någon del av detta avtal, eller om du vill fråga, om användningsrättigheter som inte uttryckligen ges här, vänligen fråga frågor via vårt biljettsystem.

Uppsägning

HUNDBRICKOR.COM eller du kan när som helst säga upp detta avtal. Du kan säga upp detta avtal genom att förstöra allt material som erhålls från denna webbplats. HUNDBRICKOR.COM kan säga upp avtalet omedelbart utan föregående meddelande, om du i sin enda dom bryter mot något villkor eller villkor i detta avtal. Vid uppsägning måste du förstöra allt material som erhålls från denna webbplats.

Betalningar

Kreditkort debiteras automatiskt vid inköp / utcheckning. Vi kommer inte att innehålla kreditkortsinformation för senare inköp / betalningar.

PayPal betalningar debiteras automatiskt vid inköp / utcheckning. Om något fel görs när du betalar med PayPal och betalningen inte går igenom, försöker vi kontakta dig och meddela att ett fel har gjorts.

Banköverföringar och kontroller måste skickas till adressen / informationen som visas på sidan efter kassan. Produktionen startar när betalning är mottagen. Om du har några frågor angående denna process, vänligen kontakta oss.

Returer

Vi vill att du ska älska det. Om du inte gör det kan du returnera ditt köp inom 30 dagar efter leverans. Allt du behöver göra är att kontakta oss via e-post . Returkrediter utfärdas inom 24 timmar när objektet är mottaget och inspekterat. Observera att fraktkostnader inte återbetalas. Kostnaden för returförsändelse kommer att dras av från din återbetalning.

Om ditt föremål uppstod skadat eller defekt, är vi glada att ordna en snabb ersättning. Observera att skador och fel måste rapporteras inom 30 dagar efter leveransen. Klicka här för att rapportera eventuella skador eller fel.

Föremål måste vara i nytt skick och i originalförpackningen för att kunna få bidrag (var vänlig montera eller ändra inte produkten på något sätt). Observera att anpassade produkter inte kan returneras.

Internationell frakt

Sändningar utanför Europeiska unionen kan vara föremål för importavgifter, vilket är köparens ansvar. HUNDBRICKOR.COM skickar ditt paket DDU, "avgifter och skatter obetalda", och samlar inte in moms, avgifter och / eller skatter och kan inte förutsäga vad dina särskilda avgifter kan vara. Om din beställning kräver dessa extra avgifter måste de betalas för att ditt paket ska rensa tullen.

För mer information om ditt lands anpassade policy, vänligen kontakta ditt lokala tullkontor.

Integration

Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och HUNDBRICKOR.COM och överträffar tidigare muntliga eller skriftliga argument, överenskommelser eller annan kommunikation mellan parterna. Detta avtal får inte ändras, utom skriftligen undertecknat av både dig och en auktoriserad signatar för HUNDBRICKOR.COM.

Andra

Rubrikerna i detta avtal är endast avsedda för referensändamål och har ingen rättslig verkan. Om någon del av detta avtal är ogiltigt eller inte fullgörs helt eller delvis ska de återstående bestämmelserna i detta avtal förbli i kraft.

Kontakt information

Du har flera sätt att kontakta HUNDBRICKOR.COM om du har några frågor:

  • telefon: +33 4 28 37 04 32 från måndag till fredag 09:00 till 13:00 och från 14:00 till 18:00 (GMT +2) med undantag för franska semestern.
  • via e-post: info@hundbrickor.com
  • via post: INN-AND-CO, 2C Chemin des Rentier, 26200 Montélimar - Frankrike